Proč je barvou Vánoc fialová

Slovo advent pochází z latinského adventus, které znamená příchod. Období čtyř týdnů před Vánoci je tradičně bráno jako oslava narození Ježíše Krista, doba rozjímání a dobročinnosti. V letošním roce advent začíná už 27. listopadu, proto si nezapomeňte včas připravit adventní věnec a zapálit první svíčku.

Původ a tradice adventu. Vše začalo v sirotčinci

Nejde o starý zvyk. Zrodil se v roce 1839 v jednom bavorském sirotčinci, kde pedagog a kněz Johann Hinrich Wichern učil malé sirotky a před Vánoci je chtěl trochu potěšit. 30. listopadu, na svatého Ondřeje, proto do společné jídelny nechal zavěsit dřevěný kruh ozdobený po okrajích celkem 23 svícemi, které symbolizovaly 23 dní do příchodu Vánoc. Do Štědrého dne je pak postupně zapaloval.
Jeho nápad se ujal a začal se rychle šířit do jiných měst a zemí. Jen svíček ubylo. Dnes rozsvěcujeme čtyři. Poradíme vám, jaké by měly být a čím dalším si věnec ještě nazdobit.


Věnec proti zlým duchům

Kruh z přírodních zelených ratolestí se používal už v minulosti. Byl symbolem cesty slunce a zároveň věčnosti. Základ věnce, byl slaměný, který měl odhánět zlé duchy a zajišťoval proto domácnosti požehnání. Zelené větvičky naopak měly dělat příjemné prostředí pro duchy hodné.

Jednoduché zelené věnce se pak snažily hospodyňky zkrášlovat dalšími přírodními materiály, které během roku nasbíraly na své zahradě, v lese nebo na louce. Zpravidla se jednalo o sušené jeřabiny, křížaly různé šišky, vřes nebo bylinky. Postupem času začaly přidávat i exotické koření, které kupovaly v lékárnách – skořici nebo badyán.


Třpytivá drobnost a stuha nesmí chybět

Na věncích nesměla chybět ani třpytivá drobnost. To vše mělo připomínat příchod Tří králů, kteří přinesli vzácné dary Ježíškovi. Důležitou roli hrála také stuha. Ta propojuje svět mrtvých, které jsme měli rádi, se světem živých. Stuha vždy vyjadřovala pouto mezi lidmi.

Pokud se teprve chystáte připravovat adventní věnec, nezapomeňte ho motat a zdobit po směru hodinových ručiček. Tento směr vytváří kladnou energii.


Každá svíčka na adventním věnci má svůj význam i jméno

Důležité jsou i svíčky. Každá z nich má svůj význam a jméno.

O první adventní neděli zapalujeme první svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Je symbolem nadějí v lepší časy a ve splnění přání.
Následující svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček.

Druhou adventní neděli zapalujeme tzv. betlémskou svíčku, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Je tak ideální čas pro uctění všech vztahů minulých, současných i směřujících do budoucna. Hospodyňky začínají péct vánoční cukroví.

O třetí adventní neděli zapalujeme svíci, tzv. pastýřskou. Vyjadřuje radost z blížícího se konce postního období, adventní období získává slavnostnější ráz. Připomíná, že se blíží oslava narození Páně. Pro mnohé lidi je také symbolem přátelství a díků za všechny blízké. V minulosti také lidé o stříbrné neděli velmi důkladně uklízeli dům.

Čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Blíží se završení času adventu a přechod do vánočních svátků. Advent má představovat především čas naděje.

Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.

K adventu patří fialová barva. Symbolizuje noblesu a rozjímání

Dnes už to tak úplně nebývá, ale historicky k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, která symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání a pokání. Tuto barvu oblékal i kněz. Na čtvrtou adventní neděli ale nosil roucho růžové. Tato barva odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista.

Právě tři fialové svíčky se proto dávaly i na věnec. Doplnila je jedna růžová. Tyto barvy však nemusí být vyhrazeny jen svícím. Na věnec můžete použít svíčky jiné barvy a doplnit je například fialovými a růžovými stuhami.

Jak to tak bývá, tradic vzniklo více. V některých kruzích se používaly svíčky červené a zlaté. Červená měla symbolizovat Kristovu prolitou krev a zlatá potom život a vítězství dobra.
Dnes jsou červená se zlatou možná nejoblíbenější vánoční barevnou kombinací. Vysoké oblibě se těšily a těší také svíčky bílé, které symbolizují sváteční atmosféru.