V súlade so Zákonom č. 367/2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť uvedené podmienky:

- odošlite e-mailom na adresu obchod@pauwex.cz správu o odstúpení od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, dátum nákupu a číslo účtu, na ktoré požadujete vrátenie peňazí.

- tovar doručte na adresu predávajúceho s priloženou kópiou faktúry

- tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, pôvodný ochranný fóliový obal nesmie byť odstránený ani porušený. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatý.

- pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Hotovo či zloženkou úhradu poskytnúť nemožno.

- v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude bohužiaľ možné Vaše odstúpenie od zmluvy akceptovať.