V souladu se Zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

- odešlete e-mailem na adresu obchod@pauwex.cz zprávu o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu, na které požadujete vrácení peněz.

- zboží doručte na adresu prodávajícího s přiloženou kopií faktury

- zboží musí být nepoužité, nepoškozené, původní ochranný fóliový obal nesmí být odstraněn ani porušen. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.

- při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude bohužel možné Vaše odstoupení od smlouvy akceptovat.